Web cache – czym jest pamięć podręczna przeglądarki i serwera?

Optymalizacja on-site